18 Jean-Paul Kuijpers. Veiligheidsregio

Multi-disciplinair teamleider Gemeenschappelijke Meldkamer bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

 

Rob kan als coach overweg met bijzonder uiteenlopende vraagstukken. Door zijn doortastende aanpak waren de eerste resultaten snel bereikt. In zijn aanpak is Rob soms onconventioneel maar altijd bijzonder doelgericht.

 

Het doordringen tot de kern en het hiermee aan het werk gaan wordt door de gecoachte als een natuurlijk proces ervaren (ook door diegene die sceptisch tegenover coaching staan). Rob weet dit te bereiken doordat hij bijzonder goed in staat is doelstelling en doelgroep op elkaar af te stemmen.

 

Gedurende het coachingstraject betrekt Rob iedereen die kan bijdragen aan het slagen ervan, dit varieert van leidinggevende tot partner.

Dit is in mijn beleving tekenend voor zijn aanpak; gebruik maken van datgene wat er al, zowel in de mens als in de omgeving.

Ik kan Rob van harte aanbevelen bij iedere leidinggevende die medewerkers wil helpen het beste uit zichzelf te halen .

Copyright © 2013. All Rights Reserved.