66 Jeanet Pijpker. Projectleider Landelijk Tactisch Commando Koninklijke Marechaussee en Bestuursvoorzitter Vrouw en Defensie

Bestuursvoorzitter Vrouw en Defensie. Voorheen Defensie Vrouwen Netwerk

 

Er speelde een persoonlijke kwestie waarop ik actie moest ondernemen. Een complex gegeven, vooral gezien mijn rol als bestuursvoorzitter Vrouw en Defensie.

De gesprekken met Rob hebben mij bewust gemaakt van de verschillende rollen van waaruit ik moest manoeuvreren om overzicht te verkrijgen op de hectische situatie.

 

De gesprekken met Rob hebben mijn inzicht vergroot en mij in een sterkere positie gebracht.

Door dit inzcht kan ik weer datgene doen waar mijn hart ligt.

 

De gesprekken met Rob hebben mij bewustwording en zelfvertrouwen gebracht waardoor ik uit de modus van "verklaren en verdedigen" ben gekomen.

Dankzij deze ondersteuning heb ik de regie terug. Ik stel duidelijke grenzen waardoor ik nog beter in staat ben om te focussen en om keuzes te maken.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.