Vertrouwenspersoon

Ondersteuning bij het herstellen van de gezonde balans binnen een (werk) relatie 

 

 

Je werkgever WIL en DURFT te onderkennen dat JIJ de SPIL bent van het bedrijf.

 

Daarom wordt de vertrouwenspersoon gesteund door de directie/ het management en ondernemingsraad om de werkzaamheden zuiver en ethisch uit te voeren.

 

Als vertrouwenspersoon heb ik een absolute geheimhoudingsplicht. Communicatie over situaties vindt slechts plaats na jouw schriftelijke toestemming.

 

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.