42 Raoul van Noort. Directeur RaNed.

Raoul van Noort

 

Ik heb Rob Sentse verzocht om namens RaNed steun te verlenen bij een calamiteit op een zeeschip in een haven van Moerdijk.
De interventie door Rob vond in de Engelse taal plaats aan de buitenlandse bemanningsleden (Filipijns en Russisch) en is dermate professioneel van aanpak geweest dat zij, ondanks de recente ingrijpende ervaringen, al spoedig in staat waren hun taken weer op te pakken.

 

Zij voelden zich vooral enorm gesteund en begrepen en kregen de nodige handvatten mee om zich ook de komende periode ‘staande te houden’.

Tevens verliep de samenwerking met collega-hulpverleners zoals je dit van professionals mag verwachten. Complimenten namens RaNed en de getroffen organisatie.

Tevens dank ik Rob voor zijn inzet en het geweldige resultaat van een coachingstraject bij een gecompliceerde casus binnen een gezinstragedie.

Gedurende een periode van ruim een halfjaar heeft hij de ouders zowel individueel als gezamenlijk begeleid en wist hij door zijn directe werkwijze en empathische houding de gewenste veranderingen te realiseren.

Top prestatie!

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.